zingplay đánh bài tiến lênTobet88 Website Lô Đề Online

Thông tư hướng dẫn chi tiết về hoạt động xổ số

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 123/2022/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hoạt động xổ số. Đây là một bước quan trọng trong việc tạo ra sự minh bạch và công bằng trong hoạt động xổ số, đồng thời tăng cường quản lý và kiểm soát từ phía chính quyền.

Theo thông tư này, các hoạt động xổ số phải tuân thủ các quy định về tổ chức, quản lý và thực hiện. Cụ thể, thông tư quy định về việc thành lập, hoạt động và giám sát của các công ty xổ số, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xổ số, cũng như quy trình xác định kết quả xổ số và công bố kết quả.

Theo đó, các công ty xổ số phải đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động và công tác kiểm soát nội bộ. Các công ty này cũng phải có hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xác định kết quả xổ số.

Thông tư cũng quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của người chơi xổ số. Người chơi phải tuân thủ các quy định về tuổi tác, phạm vi tham gia, hình thức chơi và quyền lợi của mình. Đồng thời, thông tư cũng cấm mọi hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động xổ số.

Quy trình xác định kết quả xổ số cũng được quy định rõ ràng trong thông tư. Các công ty xổ số phải sử dụng hệ thống máy tính hoặc các phương pháp khác có tính bảo mật cao để xác định kết quả xổ số một cách chính xác và công bằng. Kết quả xổ số cần được công bố ngay sau khi xác định, đảm bảo tính minh bạch và tránh mọi sự nghi ngờ từ phía người chơi.

Thông tư này cũng quy định về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc giám sát và kiểm soát hoạt động xổ số. Các cơ quan này có quyền tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Việc ban hành Thông tư số 123/2022/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hoạt động xổ số đã tạo ra một bước tiến mới trong việc quản lý và kiểm soát hoạt động xổ số tại Việt Nam. Điều này không chỉ đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động xổ số, mà còn tạo ra sự tin tưởng và an tâm cho người chơi.

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Telegram:@Nhacai8899